Pedagogiska bigårdar

Ekosystemtjänster - Pollinering och biodling

Om oss


Projekt Apiarium drivs sedan 2012 av Beepartners. Genom fadderskap av en bikupa skapas pedagogiska mötesplatser där kunskap ska spridas om naturen och bin och deras betydelse för vårt lokala ekosystem. 


Vi vänder oss till kommunala bolag, företag och andra organisationer som vill utveckla sitt CSR och miljöarbete genom konkreta och innovativa insatser för en hållbar stadsutveckling.


Visningkupan


Själva bikupan är utrustad med plexiglasluckor där vem som helst kan lyfta på locket och kika in på de arbetande små bina. Ett sätt att sprida information kring vikten av biologisk mångfald i stadsrummet.

Infotavlor


Runt apiariumets vägg finns informationstavlor uppsatta som beskriver bikupans invånare, vad de gör och hur de utvecklas.


Samarbetspartners

Pedagogiskt material

Våra bigårdar

Kontakta oss